Kund | Partner

Kundcases

Vi hjälper stora och små företag och organisationer att leverera kundservice i världsklass. Det har gett oss erfarenhet och kunskap inom en mängd olika branscher och marknader, där vi dagligen levererar värdeskapande kundupplevelser och stärkta relationer åt våra uppdragsgivare. 

Kundcase - Region Norrbotten
Kundcases

Region Norrbotten – svarsservice

“Samarbetet har fungerat över förväntan. För det första ger det en trygghet i att befolkningen i regionen alltid kan komma i kontakt med en växeltelefonist,

Läs mer
Scroll to Top