Kalix Tele24, Personlig Svarsservice, Call4U och H1 Communication är numera en del av Responda Group. Välkommen till oss!

sälj mer kundservice

5 tips – öka merförsäljningen i kundtjänst

Det finns en mängd olika sätt som en kundtjänstavdelning kan arbeta med merförsäljning och anti churn utan att kunden känner att de blir påtvingade ett erbjudande.

Merförsäljning handlar i första hand inte om att sälja i ordets bemärkelse utan ofta handlar det om att presentera ett erbjudande på ett bra sätt med rätt timing. Det är viktigt att kundservicemedarbetarna förstår att försäljning kan förstärka den upplevda kundservicen om den görs på rätt sätt. Det gör din kundtjänst till en intäktsdrivare istället för en kostnadsdrivare.

Här är fem tips för att öka merförsäljning på inkommande samtal till kundtjänst

  1. Integrera försäljning i kundtjänstens kultur:

Försäljning bör ses som en del av att erbjuda bra service och presentera relevanta erbjudanden. Genom att normalisera försäljningsinslaget i interaktionerna med kunderna kan det upplevas som en naturlig del av samtalet snarare än som en påträngande taktik.

 

  1. Utbilda medarbetarna i försäljning redan från början:

Tydliggör att försäljning är en integrerad del av kundserviceuppdraget. Genom att inkludera försäljningsmoment redan från utbildningens start blir det en organisk del av medarbetarnas arbetssätt. Detta innebär att fokusera på att leverera god service, korrekt information och relevanta försäljningsmöjligheter som en helhet.

 

  1. Rekrytera personer med en säljande personlighet:

Vid rekrytering, sök efter personer med både en känsla för service och en förmåga att driva försäljning. Individer som är proaktiva, målinriktade och entusiastiska tenderar att vara mer benägna att omfamna försäljningsinitiativ och bidra till att öka merförsäljningen.

 

  1. Mät och följ upp individuella mål och resultat regelbundet:

Genom att regelbundet följa upp individuella mål och resultat kan du ge skräddarsydd feedback och stöd till medarbetare där det behövs mest. Att ge kontinuerlig återkoppling främjar en jämnare prestation och upprätthåller fokus på försäljningsmålen.

 

  1. Krydda med både team- och individuella tävlingar emellanåt:

För att främja en tävlingsinriktad kultur kan du arrangera tävlingar med jämna mellanrum. Dessa tävlingar kan fungera som motivationsverktyg för att öka engagemanget och uppmuntra till ökad försäljning. Dock bör tävlingar inte överanvändas för att undvika att de förlorar sin effekt och bör omfatta en variation av belöningar för att tilltala olika medarbetare.

  Genom att integrera dessa strategier kan kundtjänstavdelningar framgångsrikt öka sin merförsäljning samtidigt som de fortsätter att erbjuda en hög standard av service till sina kunder.

Kontakta oss

010-184 00 00

Öppet dygnet runt

Rulla till toppen