Kalix Tele24 och Personlig Svarsservice är numera en del av Responda Group. Välkommen till oss!

KRISBEREDSKAP

Vi finns där och hjälper till när det behövs

Tillgänglighet är alltid viktigt, men om ett företag drabbas av en kris är tillgängligheten ännu viktigare samtidigt som mängden kundkontakter blir fler.

Våra medarbetare är utbildade serviceproffs som löpande följs upp för att säkerställa kvalitet och effektivitet i hanteringen. Vi tar hand om den stora och många gånger oförutsedda volym kontakter som uppstår vid ett krisläge, där vi kan ta in och/eller lämna ut information samt regelbundet rapportera status tillbaka till uppdragsgivare.

Det kan t ex vara vid:

  • Olycka & pandemi: Brand, gasläcka, transporter via flyg-, båt- tåg-, biltrafik, pandemirelaterade orsaker
  • Hotbild: Bombhot, utrymning, personer tas ur verksamheten
  • Tekniska fel: Strömavbrott, systemkrasch, åtkomstproblem
  • Väder & vind: Naturkatastrofer brand, storm, översvämningar
  • Succé eller problem: Ökade kontakter om en produkt är väldigt efterfrågad eller om det uppstått ett problem

TILLGÄNGLIGHET

Dina kunder får enkelt kontakt med din verksamhet och ni missar inte viktiga kontakter.

FLEXIBEL

Besvarar samtalen när ni inte hinner, vid semester, sjukdom eller när ni behöver arbeta ostört.

NÖJDA KUNDER

Ökad tillgänglighet, enkelt att komma i kontakt och bättre ärendehantering leder till nöjdare kunder.

Kontakta oss så berättar vi mer

Rulla till toppen