Kalix Tele24 och Personlig Svarsservice är numera en del av Responda Group. Välkommen till oss!

Kvalitetssäkra och värdeskapande samarbeten

tryggkundkontakt

Våra lösningar anpassas utifrån uppdragsgivarens behov och förutsättningar och målet är att leverera fantastiska kundupplevelser i varje kontakt. Responda Groups kvalitetsledningssystem, policys och värderingar hjälper oss säkerställa att vi är effektiva, agila och lever upp till kundernas förväntningar. Våra kvalitetssäkra processer bygger bl.a. på ISO-18295, kontaktcenterbranschens (globala) servicestandard som främjar nöjda uppdragsgivare och kunder samt ISO-9001 och ISO-14001 som säkerställer fokus på ständiga förbättringar, målstyrning och långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. 

Med kunden i fokus

Som experter på kundservice har vi alltid kunden i fokus och arbetar aktivt för att analysera och utveckla kundresan. Det handlar bl.a. om att: 

  • Vara en värdeskapande och proaktiv partner 
  • Bidra med kundinsikter 
  • Arbeta med ständiga förbättringar 
  • Identifiera utvecklingsmöjligheter, även genom teknik, automation och digitalisering 

Global ISO-standard

Responda Group har sedan 2016 varit delaktiga i framtagandet av den globala ISO-standarden för branschen och är en aktiv part i den svenska tekniska kommitteen i den fortsatta utvecklingen av standarden. Vi innehar även kvalitetsutmärkelsen Trygg Kundkontakt som delas ut av branschorganisationen Kontakta till bolag som lever upp till deras högt ställda krav på exempelvis genom affärsetiska riktlinjer, efterlevnad av svensk lagstiftning och gällande praxis i kontakter med kunder och konsumenter samt schyssta villkor för medarbetare genom exempelvis kollektivavtal. 

 

Ta del av vår uppförandekod

Rulla till toppen