Kund | Partner

VISSELBLÅSARTJÄNST

Vi hjälper dig leva upp till lagkravet, tryggt och säkert

Vi hjälper dig stärka skyddet för visselblåsare

Låt din interna rapporteringskanal finnas tillgänglig dygnet runt

Den nya visselblåsarlagen som trädde i kraft 17 december 2021 kräver att verksamheter inrättar en intern rapporteringskanal dit visselblåsare kan vända sig, tryggt förvissade om att deras integritet och personuppgifter skyddas. Lagen gäller också vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som exempelvis strider mot EU-regler, till exempel dataskyddsförordningen, eller andra nationella regler som kompletterar EU-regler. Lagen gäller både privata och offentliga organisationer - och har du fler än 249 arbetstagare måste detta finnas på plats senast 17 juli 2022.

Responda Group hjälper dig skapa en rapporteringsväg snabbt och enkelt och den utformas helt utifrån era behov. Din verksamhet kan dessutom erbjuda tjänsten dygnet runt, året om. Höga krav på integritet och informationssäkerhet är avgörande för att värna om skyddet för visselblåsaren, där Responda Group anonymiserar och krypterar informationen och meddelandet är bara tillgängligt för avsedd mottagare.

Låt oss hjälpa dig redan idag!