Kalix Tele24 och Personlig Svarsservice är numera en del av Responda Group. Välkommen till oss!

VISSELBLÅSARTJÄNST

Vi hjälper dig leva upp till lagkravet, tryggt och säkert

Snabb och enkel implementering

Vi hjälper dig stärka skyddet för Visselblåsare

Sedan den 17 december 2021 har Visselblåsarlagen krävt att företag etablerar en robust intern rapporteringskanal där visselblåsare kan lita på att deras integritet och personuppgifter är tryggt skyddade. Denna lag gäller inte bara vid rapportering av missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang, inklusive överträdelser av EU-regler som dataskyddsförordningen och andra nationella bestämmelser som kompletterar EU-reglerna. Den omfattar även offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda. Och kom ihåg, från och med den 17 december 2023 kommer kravet även att gälla för privata arbetsgivare med minst 50 anställda.

Visselblåsartjänst med Resonda Group

Vi på Responda Group är experter på att skapa skräddarsydda rapporteringsvägar som passar perfekt för din organisation. Vår lösning är snabb och enkel att implementera och kan erbjudas dygnet runt, 365 dagar om året. Vi prioriterar integritet och informationssäkerhet och ser till att visselblåsarens skydd är absolut. Genom anonymisering och kryptering av informationen ser vi till att meddelandet endast är tillgängligt för dess avsedda mottagare.

Sätt igång med oss redan idag och försäkra dig om att du är fullt följer Visselblåsarlagen samtidigt som du stärker förtroendet hos dina medarbetare och visselblåsare.

Vilka fördelar har lösningen för er?

  1. Fullständig efterlevnad: Genom att använda vår lösning kan ni vara säkra på att ni fullt ut efterlever Visselblåsarlagen.

  2. Förtroende och trygghet: Er organisation kommer att utstråla förtroende och trygghet, vilket är avgörande för att skapa en sund arbetsmiljö.

  3. Anpassat för er: Vi skräddarsyr lösningen efter era unika behov och kan erbjudas dygnet runt, året om.

  4. Snabb och enkel implementering: Vår lösning är snabb och enkel att implementera.
Rulla till toppen