Kalix Tele24, Personlig Svarsservice, Call4U och H1 Communication är numera en del av Responda Group. Välkommen till oss!

GDPR & VISSELBLÅSAR
FUNKTION

Responda Group behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. 
Vill du rapportera ett ärende av visselblåsarkaraktär klicka här

Du är trygg och säker hos oss

Vi hanterar personuppgifter på två sätt:

dam-som-telefonerar-start
För våra
kunders räkning

Vi behandlar personuppgifter för våra kunders räkning. För dessa uppgifter är vi personuppgiftsbiträden. Det är uppgifter som vi behöver för att kunna utföra våra svarstjänster, främst uppgifter om kundernas personal. Dessa uppgifter hanterar vi enligt avtal och instruktioner från kunderna. 

 Vi kan komma att spela in ditt samtal med telefonist/agent för kvalitetssäkring. Efter 72 timmar raderas inspelningen automatiskt.

För vår
egen verksamhet

Vi erbjuder olika telefonilösningar som gör att finns en valfrihet att välja vilken typ lösning som passar bäst för din verksamhet. Om det finns behov att göra anpassningar som ska passa era behov så hjälper vi gärna till, t.ex. att återanvända befintliga IP-telefoner.

Om du har frågor eller om du motsätter dig hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill rapportera missförhållanden är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@respondagroup.se. Vill du rapportera om missförhållanden som en visselblåsare använd kontaktformuläret nedan.

Vi vill att alla ska vara trygga med att informera oss om man bevittnar ett potentiellt eller faktiskt korrupt beteende. Vill du göra oss uppmärksamma på något så fyll i kontaktformuläret på denna sida.

Förteckning över underbiträden

Underbiträden som har godkänts av Personuppgiftsansvarig anges i listan. Listan uppdateras från tid till annan:

 

Väddö Media Information IS AB
org.nr: 556518-5682,
Hantverksvägen 15, 764 93 VÄDDÖ
Kontaktperson: Einar Sköthagen
Personuppgiftsbehandlingens geografiska position (land): Sverige
Beskrivning av personuppgiftsbehandlingen:
Tillämplig överföringsmekanism (om utanför EU/EES): N/A
Beskrivning av personuppgiftsbehandlingen:
Tjänster som omfattas:

  • IT-support
  • Utveckling och felsökning
  • Drift av servrar
    Inkluderat i driften är övervakning samt backup. VMI äger infrastruktur i den virtuella redundanta miljön.

Källkoden är Responda Groups egendom.

LINK Mobility AB
org. nr: 556532-5401, Götgatan 78, 118 30 Stockholm
Kontaktperson:
Personuppgiftsbehandlingens geografiska position (land): Sverige
Tillämplig överföringsmekanism (om utanför EU/EES): N/A
Beskrivning av personuppgiftsbehandlingen: Behandling av Personuppgifter relaterade till den personuppgiftsansvariges slutanvändare, kunder eller anställda beroende på den personuppgiftsansvariges användning av tjänsten. Behandlingen avser följande kategorier av personuppgifter, med förbehåll för den personuppgiftsansvariges konkreta användning av tjänsterna:

  • Grundläggande personuppgifter, så som namn, kontaktuppgifter så som telefonnummer etc.
  • Särskilda kategorier av personuppgifter, så som uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackföreningsmedlemskap eller hälsodata.
  • Platsdata såsom GPS, Wi-Fi-platsdata och platsdata som härrör från LINKs nätverk (det är inte trafikdata enligt definitionen nedan),
  • Trafikdata: Personuppgifter som behandlas i samband med överföring av kommunikation på 0ett elektroniskt kommunikationsnätverk eller fakturering av detta.
  • Data relaterade till  innehåll i kommunikation, så som e-post, röstmeddelanden, SMS/MMS, webbläsardata etc.

Kontakt för visselblåsare

Rulla till toppen