Kalix Tele24 och Personlig Svarsservice är numera en del av Responda Group. Välkommen till oss!

Extern telefonist

En extern telefonist från Responda Group sköter inkommande samtal åt företag som väljer att outsourca sin telefoni. Det kan innebära att Responda Group tar hand om alla inkommande samtal till växelnumret. Eller besvara de samtal som inte hinns med

Varje kund är unik och det är även samtliga Responda Groups kundsamarbeten. Utifrån varje kunds situation och behov bestäms samarbetets ambitionsnivå. Oavsett var ribban läggs kommer en extern telefonist från Responda alltid vara självgående och representera Ert företag på ett professionellt och representativt vis.

Vad kan en extern telefonist tillföra ditt företag?

Fördelarna med en extern telefonist är många: 

  • Flexibiliteten
    Många företags telefonbelastning går i perioder. En stor mängd samtal under intensiva perioder och betydligt mindre samtal under resterande tid. Med en telefonist från Responda betalar man för faktisk belastning. Ringer det mycket kostar det mer, och under lugnare perioder sjunker kostnaden avsevärt.
  • Fokus på kärnverksamheten
    De flesta företag är duktiga på ett fåtal saker som bidrar till huvuddelen av intäkterna. Allt annat är kringtjänster som tidigare har varit administrativt nödvändiga för att kunna bibehålla sina intäkter. Så är det inte längre. I dagens affärsklimat går trenden mot att ägna sig åt det man är expert på. Resten kan lejas bort åt någon som är expert på just det. 
  • Våra telefonister är experter med lång erfarenhet, arbetsglädje, specialutbildning för varje enskild kund och tillgång till en avancerad teknisk plattform är det svårt att säga någonting annat. Allt för att kunna sköta er telefonisttjänst på ett så representativt och kompetent vis som möjligt.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa framtidens servicelösningar.

Vi hjälper dig gärna

Rulla till toppen