Kund | Partner

Extern telefonist

En extern telefonist från Responda sköter inkommande samtal åt företag som väljer att leja bort sin telefoni. Det kan innebära att Responda tar hand om alla inkommande samtal till växelnumret. Eller besvara de samtal som inte hinns med

Varje kund är unik och det är även samtliga Respondas kundsamarbeten. Utifrån varje kunds situation och behov bestäms samarbetets ambitionsnivå. Oavsett var ribban läggs kommer en extern telefonist från Responda alltid vara självgående och representera Ert företag på ett professionellt och representativt vis.

Vad kan en extern telefonist tillföra ditt företag?

Fördelarna med en extern telefonist är många.

Flexibiliteten

Många företags telefonbelastning går i perioder. En stor mängd samtal under intensiva perioder och betydligt mindre samtal under resterande tid. Med en extern telefonist från Responda betalar man för faktisk belastning. Ringer det mycket kostar det mer, och under lugnare perioder sjunker kostnaden avsevärt.

Fokus på kärnverksamheten

De flesta företag är duktiga på ett fåtal saker som bidrar till huvuddelen av intäkterna. Allt annat är kringtjänster som tidigare har varit administrativt nödvändiga för att kunna bibehålla sina intäkter. Så är det inte längre. I dagens affärsklimat går trenden mot att ägna sig åt det man är expert på. Resten kan lejas bort åt någon som är expert på just det. Med det i åtanke är en extern telefonist från Responda egentligen ganska logisk.

En extern telefonist från Responda gör verkligen skäl för epitetet expert. Med lång erfarenhet, arbetsglädje, specialutbildning för varje enskild kund och tillgång till en avancerad teknisk plattform är det svårt att säga någonting annat. Allt för att kunna sköta er telefonisttjänst på ett så representativt och kompetent vis som möjligt.

Fyll i formuläret så förklarar vi närmare hur en extern telefonist kan avlasta och samtidigt höja kvaliteten på Ert kundbemötande.

Vi hälper dig vidare

Scroll to Top