Kalix Tele24, Personlig Svarsservice, Call4U och H1 Communication är numera en del av Responda Group. Välkommen till oss!

Outsoucring

Fördelar med att outsourca under en lågkonjunktur

Under en lågkonjunktur är det många som tittar på hur de kan skära ner på kostnaderna och få mer flexibla lösningar. Att outsourca de funktioner som inte är kritiska för verksamheten är oftast lösningen på det. Det kan vara en fördelaktig affärsstrategi i många situationer, men det kan bli avgörande under en lågkonjunktur. Genom att använda dig av en extern part för vissa delar av verksamheten kan du bland annat förvänta dig följande fördelar: 
 

Skapar flexibilitet 

I många branscher är arbetskraften ofta den största kostnadsposten. När det kommer krav på att dra ner på kostnader leder det ofta till att man behöver säga upp medarbetare för att få ner personalkostnaderna. Det är den mest effektiva, men kanske minst populära av alla strategier. Ett företag som outsourcar en del av sin verksamhet har flexibiliteten att minska sina kostnader vid behov, utan att behöva säga upp sina anställda eftersom outsourcing erbjuder flexibiliteten att kunna skruva upp och dra ner på resurser utifrån efterfrågan och behov. 

 

Minska de fasta kostnaderna 

Genom att använda en outsourcingpartner får ni mer flexibilitet, vilket innebär en minskning av fasta kostnader. Volymen på tjänsterna som outsourcas kan justeras efter er utveckling och kostnaderna blir därmed rörliga. Fördelen med en outsourcingpartner är att de har processerna på plats för att snabbt skala upp eller dra ner bemanningen utifrån era volymer och behov.

 

Ökad kompetens och minska risken för utbrändhet och fel 

Att säga upp personal innebär också att kvarvarande medarbetare måste ta ett allt större ansvar. Även om detta kan vara en nödvändig strategi är det en kortsiktig lösning då det kan leda till utbrändhet över tid. Detta ökar kostnaderna, utmanar kundnöjdheten och minimerar den ursprungliga fördelen med personalminskning. Genom att använda en outsourcingpartner kan det minska de negativa konsekvenserna och istället skapa en hållbar och långsiktig lösning. Genom att använda en outsourcingpartner få ni dessutom kvalificerad kompetens inom relevant område och ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

 

Under en lågkonjunktur är det rätt tid att testa

Om du har funderat på att outsourca några eller någon av delar i er verksamhet, men inte tagit det sista steget, kan en lågkonjunktur vara ett bra tillfälle att prova. 
 
De ekonomiska förhållanden som en lågkonjunktur för med sig ökar ofta den positiva effekten av outsourcing då en proffsig kundservicepartner hjälper er att öka kundnöjdhet och lojalitet hos era kunder och slutanvändare.

Kontakta oss

010-184 00 00

Öppet dygnet runt

Rulla till toppen