Kalix Tele24, Personlig Svarsservice, Call4U och H1 Communication är numera en del av Responda Group. Välkommen till oss!

Kundservice Kundcase Kinto share

Kinto Share

Skräddarsydd kundservicelösning

Om Kinto Share

År 2019 grundades KINTO i Sverige som Toyotas nya mobilitetstjänst. KINTO förespråkar mobilitet för alla där tjänster såsom bilabonemang (Flex) och bildelning (Share) ingår, både för privatkunder till företagskunder. Företagets utveckling de senaste åren kan sannerligen beskrivas som effektiv där både antal bilar och stationer ökat. Idag finns KINTO i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer om Kinto Share

Vår kundservicelösning för Kinto

Det är viktigt att kunden känner sig trygg i en mobilitetstjänst och därför blir kundkontakten central för att kunna bygga upp en stabil kundrelation över tid. Vi har ansvarat för hela ledet i KINTOs first line support vilket innebär att våra kundtjänstmedarbetare hanterar allt från fakturafrågor, bokningar eller hjälpa kunden om det behövs tillkallas en bärgare. Vårt arbete för KINTO är en helhetslösning och kundservicen är öppen dygnet runt, året runt.

Dedikerade medarbetare bara för KINTO

I detta uppdrag har vi flera medarbetare vars roll är helt dedikerade till KINTO då uppdraget inkluderar mer omfattande arbetsuppgifter – i rollen krävs det en djupare förståelse för tjänsten och större kunskap inom branschen. Samtalen har under åren femdubblats och KINTO har därmed blivit en av våra största kunder.

“Med H1 har vi hittat en pålitlig partner som delar våra värderingar vad gäller att sätta kunden i fokus, teamwork och skapa bra arbetsmiljö för medarbetarna” 

Kundrelevanta kompetenser

Erfarenhet inom branschen

Vi har i över 10 år arbetat med kunder inom mobilitet och delningstjänster. Branschen har utvecklats något enormt de senaste åren och med en allt större efterfrågan hos konsumenten accelererar både utvecklingen och användandet. En viktig framgångsfaktor för att kunna erbjuda minnesvärda kundupplevelser är att analysera och skapa tydliga rutiner för mer ovanliga kundsituationer. Att kunden snabbt kan få svar eller hitta en lösning i ett utsatt läge är det som avgör.

“H1 är inte bara en leverantör utan en central funktion i vår verksamhet. Genom bra samarbete, uppföljning och ständiga förbättringar så kan vi erbjuda våra kunder en service som motsvarar deras förväntningar”

Certifierad kvalité i processer och rutiner

För att optimera kundresan till KINTO har H1:s standardprocesser uppdrags-anpassats för att hela tiden säkerställa ett ledande kundbemötande och en effektiv leverans. Samarbetet har haft tydliga rutiner för uppföljning, något som också stöttas av de certifieringskrav som H1 har i samband med ISO 9001/14001.

Vi märker att digitaliseringen och den uppmärksamhet som GDPR fick har gjort att kunderna ställer helt nya förväntningar och krav på integritet. Det är något som vi ser som en viktig del för vårt varumärke och att kunden ska känna förtroende för oss. Det är därför en stor trygghet att veta att H1 är ISO 27001 certifierad”

Sedan starten 2019 har vi kunnat vara med och stötta upp samt expandera tillsammans med KINTO. Vårt samarbete har lett till ett personligt bemötande i kundservice samt kortare väntetider vilket i sin tur har bidragit med trygga kundrelationer.

”KINTO har varit en mycket spännande samarbetspartner från dag ett. Vi har tillsammans gjort en otrolig resa och stöttat varandra under tidens gång. Att få arbeta nära tillsammans med en kund som har haft en tillväxtresa likt den KINTO har haft är lärorikt och det har också gett oss möjlighet till att växa tillsammans.”

Kontakta oss

010-184 00 00

Öppet dygnet runt

Rulla till toppen