Kalix Tele24 och Personlig Svarsservice är numera en del av Responda Group. Välkommen till oss!

Outsourcing-kundservice

Outsourcing av kundservice

Funderar du på att outsourca din kundservice? På Responda Group har vi över 30 års erfarenhet av att leverera kundservice inom olika branscher. Outsourcing av delar eller hela din kundsupport har flera fördelar som kan optimera din verksamhet.

Obegränsad och skalbar kapacitet

Med outsourcad kundservice får du hög och obegränsad kapacitet. Skalbarheten gör att ni aldrig mer behöver oroa er för bemanningen under högsäsong, kampanjer eller semesterperioder.

Minimerar störningskänsligheten vid kris

Outsourcing av er support tar bort störningskänsligheten som kan påverka er egen tillgänglighet vid olyckor, tekniska problem eller väderrelaterade avbrott.

Ökad tillgänglighet dygnet runt

Med outsourcad kundservice är din verksamhet alltid tillgänglig. Dina kunder kan kontakta dig när som helst på dygnet, året runt. Det öppnar i sin tur upp för nya affärsmöjligheter och hjälper er att upprätthålla viktiga kontakter.

Kostnadseffektivitet och flexibilitet

Att hantera intern kundservice med egna eller inhyrda medarbetare kan vara dyrt och svårt att anpassa efter behov. Med en outsourcingpartner omvandlas fasta kostnader till rörliga baserade på ditt faktiska behov.

Avlastning för era interna team

Om du redan har en intern kundservice kan outsourcing avlasta dina medarbetare vid hög frånvaro eller produktionstoppar. Detta skapar utrymme för kvalitativa gemensamma möten och en jämnare arbetsbelastning.

Fokusera på din kärnverksamhet

Med extern kundservice kan du fokusera helt på din kärnverksamhet utan avbrott. Vi kan hjälpa dig med allt från felanmälningar och beställningar till tidsbokningar och intresseanmälningar.

Öka er kundnöjdhet och kundlojalitet

Genom att erbjuda professionell service och personligt bemötande ökar kundnöjdheten och lojaliteten. Att alltid vara tillgänglig för dina kunder skapar en starkare relation och ökar förtroendet för din verksamhet.

Överväg outsourcing av kundservice och support för att optimera din verksamhet och öka er kundnöjdhet. Kontakta oss på Responda Group redan idag för skräddarsydda lösningar som passar ditt företags behov.

Fördelarna med att outsourca hela eller delar av sin kunderservice är flera. Vi på Responda Group har över 30-års erfarenhet av att leverera olika typer av outsourcad kunderservice i en mängd olika branscher. Utifrån vår långa erfarenhet så har vi listat några av de största fördelarna till varför man bör överväga att outsourca sin kundtjänst.  

Obegränsad och skalbar kapacitet

Fördelarna med att outsourca hela eller delar av sin kunderservice är flera. Vi på Responda Group har över 30-års erfarenhet av att leverera olika typer av outsourcad kunderservice i en mängd olika branscher. Utifrån vår långa erfarenhet så har vi listat några av de största fördelarna till varför man bör överväga att outsourca sin kundtjänst.

Minimerar störningskänsligheten vid kris

Med hjälp av outsourcing tar ni bort störningskänsligheten som kan påververka er kapacitet och tillgänglighet. Till exempel vid en olycka, hotbild, tekniska problem, väder och vind.

Ökad tillgänglighet

Genom att ha en outsourcad kundservice får dina kunder alltid kontakt med din verksamhet och ni missar aldrig några affärsmöjligheter eller viktiga kontakter, dygnet runt, året runt om ni vill!

Kostnadseffektivitet

Att bemanna sin kundservice internt med egen personal eller inhyrda medarbetare så att den täcker öppettider och volym är oftast kostsamt och svårt att få flexibelt. Med en outsourcingpartner omvandlar ni fasta kostnader till rörliga baserat på ert faktiska behov.

Avlastning

Ni kanske redan har en egen kundserviceorganisation, då kan en outsourcad kundservice avlasta era medarbetare vid hög frånvaro, produktionstoppar eller bara för att möjliggöra gemensamma möten och för att era medarbetare ska ha ett jämnare arbetsbelastning.

Fokusera på er kärnverksamhet

Med extern kundservice kan ni fokusera på er kärnverksamhet utan avbrott i arbetet och återkomma till den som har ringt när det passar er bättre. Kundserviceföretag kan t ex hjälpa er att ta emot och registrera felanmälningar, beställningar, tidsbokningar och/eller intresseanmälningar.

Ökar kundnöjdheten och lojaliteten

Att alltid finnas tillgänglig och ge professionell service och ett personligt bemötande ökar kundnöjdheten och lojaliteten.

Funderar ni på att outsourca er kundservice? Kontakta oss så kan vi se hur vi kan hjälpa er.

Rulla till toppen