Kund | Partner

Outsourcing-kundservice

7 fördelar med outsourcing av kundservice

Fördelarna med att outsourca hela eller delar av sin kunderservice är flera. Vi på Responda Group har över 30-års erfarenhet av att leverera olika typer av outsourcad kunderservice i en mängd olika branscher. Utifrån vår långa erfarenhet så har vi listat några av de största fördelarna till varför man bör överväga att outsourca sin kundtjänst.   

Obegränsad och skalbar kapacitet

Med outsourcad kundservice får ni en hög och nästan obegränsad kapacitet tack vare skalbarheten som ett kundserviceföretag har. Ni behöver inte fundera på bemanningen under högsäsong, i samband med kampanjer där många vill nå er eller semesterperioder och sjukfrånvaro.

Minimerar störningskänsligheten vid kris

Med hjälp av outsourcing tar ni bort störningskänsligheten som kan påververka er kapacitet och tillgänglighet. Till exempel vid en olycka, hotbild, tekniska problem, väder och vind.

Ökad tillgänglighet

Genom att ha en outsourcad kundservice får dina kunder alltid kontakt med din verksamhet och ni missar aldrig några affärsmöjligheter eller viktiga kontakter, dygnet runt, året runt om ni vill!

Kostnadseffektivitet

Att bemanna sin kundservice internt med egen personal eller inhyrda medarbetare så att den täcker öppettider och volym är oftast kostsamt och svårt att få flexibelt. Med en outsourcingpartner omvandlar ni fasta kostnader till rörliga baserat på ert faktiska behov.

Avlastning

Ni kanske redan har en egen kundserviceorganisation, då kan en outsourcad kundservice avlasta era medarbetare vid hög frånvaro, produktionstoppar eller bara för att möjliggöra gemensamma möten och för att era medarbetare ska ha ett jämnare arbetsbelastning.

Fokusera på er kärnverksamhet

Med extern kundservice kan ni fokusera på er kärnverksamhet utan avbrott i arbetet och återkomma till den som har ringt när det passar er bättre. Kundserviceföretag kan t ex hjälpa er att ta emot och registrera felanmälningar, beställningar, tidsbokningar och/eller intresseanmälningar.

Ökar kundnöjdheten och lojaliteten

Att alltid finnas tillgänglig och ge professionell service och ett personligt bemötande ökar kundnöjdheten och lojaliteten.

Funderar ni på att outsourca er kundservice? Kontakta oss så kan vi se hur vi kan hjälpa er.

Fördelarna med att outsourca hela eller delar av sin kunderservice är flera. Vi på Responda Group har över 30-års erfarenhet av att leverera olika typer av outsourcad kunderservice i en mängd olika branscher. Utifrån vår långa erfarenhet så har vi listat några av de största fördelarna till varför man bör överväga att outsourca sin kundtjänst.  

Obegränsad och skalbar kapacitet

Fördelarna med att outsourca hela eller delar av sin kunderservice är flera. Vi på Responda Group har över 30-års erfarenhet av att leverera olika typer av outsourcad kunderservice i en mängd olika branscher. Utifrån vår långa erfarenhet så har vi listat några av de största fördelarna till varför man bör överväga att outsourca sin kundtjänst.

Minimerar störningskänsligheten vid kris

Med hjälp av outsourcing tar ni bort störningskänsligheten som kan påververka er kapacitet och tillgänglighet. Till exempel vid en olycka, hotbild, tekniska problem, väder och vind.

Ökad tillgänglighet

Genom att ha en outsourcad kundservice får dina kunder alltid kontakt med din verksamhet och ni missar aldrig några affärsmöjligheter eller viktiga kontakter, dygnet runt, året runt om ni vill!

Kostnadseffektivitet

Att bemanna sin kundservice internt med egen personal eller inhyrda medarbetare så att den täcker öppettider och volym är oftast kostsamt och svårt att få flexibelt. Med en outsourcingpartner omvandlar ni fasta kostnader till rörliga baserat på ert faktiska behov.

Avlastning

Ni kanske redan har en egen kundserviceorganisation, då kan en outsourcad kundservice avlasta era medarbetare vid hög frånvaro, produktionstoppar eller bara för att möjliggöra gemensamma möten och för att era medarbetare ska ha ett jämnare arbetsbelastning.

Fokusera på er kärnverksamhet

Med extern kundservice kan ni fokusera på er kärnverksamhet utan avbrott i arbetet och återkomma till den som har ringt när det passar er bättre. Kundserviceföretag kan t ex hjälpa er att ta emot och registrera felanmälningar, beställningar, tidsbokningar och/eller intresseanmälningar.

Ökar kundnöjdheten och lojaliteten

Att alltid finnas tillgänglig och ge professionell service och ett personligt bemötande ökar kundnöjdheten och lojaliteten.

Funderar ni på att outsourca er kundservice? Kontakta oss så kan vi se hur vi kan hjälpa er.