Kalix Tele24 och Personlig Svarsservice är numera en del av Responda Group. Välkommen till oss!

Paulssons Fastigheter

Paulssons Fastigheter

Tillsammans med Paulssons Fastigheter säkerställer vi snabb och effektiv hjälp till hyresgästerna samtidigt som teknikerna får möjlighet att fokusera på sina kärnuppgifter.

"Responda Groups felanmälningstjänst har hjälp oss förbättra vår tillgänglighet och flexibilitet. Genom att outsourca mottagandet av ärenden behöver vi inte längre ha egen personal dedikerad till detta. Det har inte bara frigjort värdefull tid för vår personal, utan också möjliggjort en ökad fokusering på att erbjuda våra hyresgäster en överlägsen service. Resultatet har varit en märkbar förbättring av kundnöjdheten."

Om Paulssons Fastigheter

Paulssons Fastigheter är ett familjeägt fastighetsbolag i andra generation som är verksamma i Öresundsregionen med fastigheter i Lund, Löddeköpinge och Hjärup. Verksamhet består såväl av kommersiell fastighetsförvaltning och bostadsförvaltning samt projektutveckling och nyproduktion av bostäder.

 

Paulssons Fastigheter är en fastighetsägare med högt engagemang för dess region och har en stor omtanke om sina hyresgäster. Med sitt fastighetsbestånd vill de bidra till en aktiv stadsutveckling och trygga livsmiljöer.

Läs mer om Paulssons Fastigheter

Vårt uppdrag tillsammans med Paulssons Fastigheter

Vi tar emot alla felanmälningar som kommer in till Paulsson Fastigheter. När en hyresgäst kontaktar oss samlar vi in nödvändig information för att teknikerna ska kunna hantera ärendet effektivt.

Denna information fylls i enligt en förutbestämd mall som Paulssons Fastigheter har etablerat direkt i deras system för att underlätta teknikernas prioritering av ärenden. I vissa fall kan kundärende lösas direkt över telefon, där vägleder vi kunden för hur de ska göra för att kunna lösa ärendet på egen hand.

Vi bidrar till:

  • Tillgänglighet: Genom att ta emot och hantera alla felanmälningar säkerställer vi att hyresgästerna snabbt kommer i kontakt med rätt tekniker och att ärenden prioriteras effektivt.
  • Flexibilitet: Vår tjänst frigör resurser genom att sköta ärendehanteringen åt Paulssons Fastigheter. Det gör att deras personal kan använda sin tid mer effektivt och anpassa sig till föränderliga behov.
  • Ökad kundnöjdhet: Genom att avlasta Paulssons Fastigheter från administrativa uppgifter möjliggör vi en ökad fokusering på att leverera högkvalitativ service till hyresgästerna. Detta har resulterat i en förbättrad kundupplevelse och högre kundnöjdhet.

Kontakta oss

010-184 00 00

Öppet dygnet runt

Rulla till toppen