Kund | Partner

Telefonpassning

Med 30 år erfarenhet är vi experter på telefonpassning. Med engagerade medarbetare och flexibel teknik erbjuder vi framtidens servicelösning.  Vi är en professionell leverantör av svarstjänster till företag med allt från svarsservice och kundtjänst till mobil- och kalenderhänvisning. Vi tar ett helhetsansvar för våra kunders växeltelefoni och är noga med att alltid representera företaget på et professionellt och föredömligt vis.

Lämna över din telefonpassning till experter och istället lägga din tid och fokus på just din kärnverksamhet. Med vår hjälp besvaras alla samtal i god tid och risken för felkopplingar internt är minimal då vi enbart arbetar med en avancerad teknisk plattform som grund.

Telefonpassning kan betyda kundtjänst

I dagens samhälle där information är en valuta ställs allt större krav på ett företags kundtjänst och svarsservice. För många företag kan det vara svårt att hinna med frågor och inkommande samtal, tiden läggs ofta på befintliga kunder. Genom att ta hjälp av Responda Group med er svarservice är detta inte längre ett problem. Vi har lång erfarenhet och är specialister inom området. Vi erbjuder möjligheten att helt eller delvis sköta er kundservice tillsammans hittar vi en bra nivå på samarbetet.

Låt specialutbildad personal ta hand om er telefonpassning

För att verkligen kunna kalla oss experter på svarsservice specialutbildas all personal på Responda Group. Våra telefonister har lång erfarenhet och skräddarsys för varje uppdrag. Allt för att kunna sköta kundens kundservice på ett så detaljerat och kompetens vis som möjligt.

Utifrån varje kunds behov tar vi fram en samarbetsmodell. Antingen tar vår telefonpassning hand om alla inkommande samtal till växelnumret eller så kan vi besvara de samtal som inte hinns med. Oavsett vilket typ av samarbete vi har lovar vi på Responda Group att vara självgående och alltid sköta er telefonpassning på bästa sätt.

Kvalificerad telefonpassning till alla branscher och företag

Som en etablerad och kvalificerad partner för svarsservice är Responda Group valet för många företag, både stora och små, inom många olika branscher. 

Välkommen att ta kontakt med oss på Responda Group om du vill veta mer om våra tjänster kring telefonpassning, kundtjänst och annan svarsservice. Vi tar gärna emot ditt samtal och svarar på alla dina frågor!


Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa framtidens servicelösningar.


Vi hjälper dig gärna

Scroll to Top