Kalix Tele24 och Personlig Svarsservice är numera en del av Responda Group. Välkommen till oss!

Trender kundservice

Vad händer inom branschen och vilka trender kommer vi att se mer av?

Generellt så ser vi flera trender som påverkar hur företag hanterar sina verksamhetsprocesser och hur och vad företag väljer att outsourca. En central trend som har pågått ett tag är övergången mot ökad digitalisering och automatisering. Där allt fler företag investerar i digitala lösningar som robotprocessautomatisering (RPA), maskininlärning och AI för att optimera och effektivisera processer. Dessa teknologiska framsteg möjliggör också förbättringar inom dataanalys och affärsintelligens, vilket hjälper företag att fatta mer datadrivna beslut.


Flexibilitet och agilitet blir även det allt viktigare för företag, så även inom BPO-branschen. Många utforskar som ett led i detta olika arbetsmodeller med såväl distansarbete som helt virtuella team. Samtidigt står cybersäkerhet i fokus när företag hanterar känslig information och vill bygga förtroende hos sina kunder.

 

Inom just kundservice händer det just nu mycket kring utvecklingen av AI. Chatbots och virtuella assistenter används för att automatisera kundinteraktioner och svara på vanliga frågor. Maskininlärning möjliggör personlig anpassning, där system kan förutsäga och uppfylla individuella kundbehov. Röststyrda system och AI blir allt vanligare i samtal för att förbättra effektiviteten i interaktionerna.

 

AI används alltmer för att automatisera e-posthantering och stödja självbetjäningsfunktioner. En intressant utveckling är AI:s förmåga att förstå och svara på kundens känslor, vilket bidrar till en mer empatisk kundinteraktion. Dessutom integreras AI alltmer med andra system, vilket skapar en sömlös kundupplevelse och förbättrar samordningen mellan olika företagsfunktioner.

 

Dessa saker är några av de trender som representerar det pågående skiftet mot digitalisering, automatisering och ökad användning av AI inom branschen.

Kontakta oss

010-184 00 00

Öppet dygnet runt

Rulla till toppen