Kalix Tele24, Personlig Svarsservice, Call4U och H1 Communication är numera en del av Responda Group. Välkommen till oss!

Vafo sverige

VAFO Sverige

Vi hjälper VAFO Sverige med allt från att vara deras Svarsservice till att utbilda deras kundservice inom ärendehantering i Zendesk (ett ärendehanteringssystem), både för konsumenter och återförsäljare av VAFOs produkter.

”Responda Group har verkligen avlastat våra medarbetare och möjliggör att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet, samtidigt som våra kunder får en snabb och professionell service. Med Responda Group blir vi mer flexibla och behöver inte anställa extra personal under semestrar, sjukdom eller ökat antal ärenden. Det gör att vi blir mer skalbara samtidigt som det minskar personberoendet.”

Om Vafo Sverige

VAFO Group skapades genom att utvidga det tjeckiska företaget Vafo Praha (sedan 1994) med förvärv i Sverige, Tyskland, Polen, Estland, Finland och Storbritannien. Tillsammans driver vi nio fabriker för djurfoder, där vi producerar superpremiumfoder, snacks och tillskott för hundar, katter och smådjur. VAFO Group:s varumärken produceras för över 85 länder runt om i världen, och vår årliga produktion överstiger 200 000 ton

Läs mer om VAFO Sverige

Vart uppdrag tillsammans med VAFO Sverige

För att snabbt lösa semesterplaneringen för VAFO inleddes vårt samarbete med Svarsservice. Det innebär att Responda Group hanterar inkommande samtal, tar meddelanden och kopplar samtal enligt överenskommelse. Uppdraget inkluderar att ta hand om konsumentfrågor samt att hantera allmänna frågor och synpunkter.

Vårt samarbete har succesivt utvecklats där vi nyligen satt upp processflöden för VAFOs ärendehantering samt utbildar deras kundservicemedarbetare i Zendesk. VAFO består av flera varumärken och strävar att effektivisera ärendehanteringen och bygga skalbarhet. Som en del av vårt utökade uppdrag är därför att projektleda och vara IT-support för att implementera ärendehanteringssystemet Zendesk i VAFOs miljö. Syftet med projektet är att skapa en sammanhållen plattform för kundärenden och minimera personberoenden.

Kontakta oss

010-184 00 00

Öppet dygnet runt

Rulla till toppen