Kalix Tele24 och Personlig Svarsservice är numera en del av Responda Group. Välkommen till oss!

Trender inom kundservice 2023

Vilka trender kommer vi att se inom kundservice 2023?

Det vi nog alla kan konstatera är att vi är inne i en turbulent tid med stigande elpriser, ökad inflation och ett oroligt världsläge. Under sämre tider hårdnar konkurrensen om kunderna, kundlojaliteten sätts på prov och kundservice blir en ännu viktigare del i kundresan.  

 

Som VD på ett av Sveriges ledande kundserviceföretag tror jag och många med mig att bra kundservice kommer att bli ännu mer avgörande för ett företags konkurrenskraft och tillväxt. Vi kommer också att se ett tydligare fokus på befintliga kunder och att utveckla och vårda deras potential. 

 

Kundservice kommer högre på agendan 

Kunderna har blivit allt mer rörliga och därmed har bra kundservice också blivit viktigare för att behålla kunder samt avgörande för synen på ert varumärke. Under 2023 kommer kundservice därför att bli ännu mer prioriterat. Som ett naturligt led i det så kommer kundservice att komma högre upp på agenda och ta en självklar plats i företagets ledningsgrupp. 

 

Mer datadrivna beslut  

Det har länge pratats om att vikten av att ta datadrivna beslut. Det som många missar är att ta tillvara på all data och insikter som finns i kunddialogen. Er kundserviceavdelning sitter på mycket fakta och vet vad era kunder efterfrågar. Det kan vara nyckeln till att ta rätt beslut kring utveckling och framtagande av nya och befintliga tjänster och produkter. 

 

Ökad outsourcing 

Visste du att en outsourcingstrategi ger dig bättre förutsättningar att hantera de krav som ställs på ditt företag vid en lågkonjunktur? Även om outsourcing kan vara en fördelaktig affärsstrategi i många situationer, blir det en kritisk sådan under lågkonjunktur.  
 
Genom outsourcing minskar affärsrisken i turbulenta tider, eftersom fasta kostnader omvandlas till rörliga. För att arbeta med en outsourcingpartner ger företag möjligheten att snabbt skala upp med utbildad personal som kan hantera den ökade volymen utan att behöva investera i egna resurser. Omvänt, när en hektisk period är över är det lika enkelt att skala ner utifrån behov. Behovet av att investera i rekrytering eller inköp av teknik minskar eller uteblir helt då man samarbetar med en partner för kundservice. 

 

Joakim Ögren, 
VD Responda Group 

Rulla till toppen