Kalix Tele24, Personlig Svarsservice, Call4U och H1 Communication är numera en del av Responda Group. Välkommen till oss!

Augusti 2023

Digitalisering outsourcing

Är digitalisering ett hot mot outsourcing?

Digitalisering kan potentiellt hota traditionell outsourcing, t ex att arbetsuppgifter automatiseras. Genom att automatisera vissa arbetsuppgifter med hjälp av digitala lösningar kan behovet av outsourcing minska, särskilt när det gäller rutinmässiga och repetitiva uppgifter. Det kan även leda till ett minskat behov av arbetskraft. Med digitaliseringen minskar behovet av manuell arbetskraft, detta kan i sin …

Är digitalisering ett hot mot outsourcing? Läs mer »

Brister i kundservicen är ett stort problem för konsumenter

Konsumentverkets senaste kartläggning* visar att brister i kundservicen är ett stort problem för konsumenter. Framförallt så är det tillgängligheten som brister hos många bolag. Av alla anmälningarna som kom in till myndigheten så var 26% kopplade till problem med kundservice efter att ha köpt en vara eller en tjänst.   Enligt den nya kartläggningen så …

Brister i kundservicen är ett stort problem för konsumenter Läs mer »

Rulla till toppen