IT support

Outsourcing av IT support: En strategisk möjlighet för en effektiv verksamhet

Outsourcing av IT support har blivit allt vanligare och många överväger att outsourca sin IT support helt eller delvis för att optimera kostnader, öka flexibilitet och dra nytta av expertis hos en extern part. Nedan belyser vi några av fördelarna, utmaningarna samt vad ni ska tänka på vid outsourcing av IT support.   Fördelar med …

Outsourcing av IT support: En strategisk möjlighet för en effektiv verksamhet Läs mer »