KPI utvärdera kundservice

Varför är “Lösta ärenden vid första kontakten” en värdefull KPI inom kundservice?

Det finns flera KPI:er som är viktiga att ha i beaktan då man mäter och utvärderar sin kundservice. De vanligaste är CES, CSAT och NPS. …

Varför är “Lösta ärenden vid första kontakten” en värdefull KPI inom kundservice? Läs mer »