KPI utvärdera kundservice

Varför är “Lösta ärenden vid första kontakten” en värdefull KPI inom kundservice?

Det finns flera KPI:er som är viktiga att ha i beaktan då man mäter och utvärderar sin kundservice. De vanligaste är CES, CSAT och NPS. I och med digitaliseringen så har även KPI:n ”Lösta ärenden vid första kontakten” blivit en allt viktigare KPI inom kundservice.  Här är anledningarna varför:   Kundtillfredsställelse: När ett ärende hanteras …

Varför är “Lösta ärenden vid första kontakten” en värdefull KPI inom kundservice? Läs mer »